เรื่องราวของเรา

ในปี พ.ศ. 2441 ซานิทาเรียมได้เริ่มต้นผลิตอาหารที่ดีมีประโยชน์กับสุขภาพ นานมากก่อนที่สิ่งนี้กลายเป็นกระแสที่คนสนใจในปัจจุบัน เราให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ได้จาก ‘อาหารที่ผลิตจากการเกษตรองค์รวม’ เราตั้งใจทำเพื่อต้องการให้ชาวออสเตรเลียมีทางเลือกที่ดีกว่าด้านสุขภาพ ทุกวันนี้ เราได้เริ่มทำแบบนั้นในระดับโลกแล้ว เราเป็นบริษัทอาหารสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดและยังคงมีเจ้าของเป็นออสเตรเลีย 100% ซึ่งเราภูมิใจกับสิ่งนี้มากที่สุด!

อาหารที่ดีควรจะต้อง ‘ดีต่อสภาพแวดล้อมด้วย’ นั่นคือเหตุผลที่เราพยายามทุกวิถีทางที่จะคัดสรรวัตถุดิบและใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อโลกของเรา เรายังใส่ใจในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี แหล่งพลังงาน และวิธีการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าทุกทางเลือกของเรานั้นยั่งยืน

การใส่ใจชุมชนของเราเป็นหลักการที่ซานิทาเรียมและพนักงานของเรายึดถือเสมอมา เราต้องการสร้างชุมชนที่แข็งแรง มั่นคง มีความสุขที่เราเองก็ภูมิใจและอยากอยู่อาศัย เราอยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดความแตกต่าง

โภชนาการ

เราเชื่อมั่นว่าอาหารที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จากการเกษตรองค์รวมที่แตกต่างและหลากหลายสามารถก่อให้เกิดอาหารที่ดีที่สุด กระตุ้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมด้วย

ลองมาศึกษากันอย่างละเอียดนะครับ

โฮลเกรน-ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อยสามารถ :

 • ช่วยควบคุมน้ำหนักตัวของคุณ
 • ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สร้างความรู้สึกมั่นใจในตัวเอง และลดการวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ
 • ช่วยต่อสู้กับอาการอ่อนเพลียและเพิ่มสมาธิ

พันธกิจของเรา

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการมีชีวิตที่ดีและแบ่งปันความเชื่อของเราผ่านทางพันธกิจของเรา
แบ่งปันกับชุมชนของเราด้วยการสร้างสุขภาพและความหวังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

วิสัยทัศน์
เราสืบสานพันธกิจของเราผ่านทางวิสัยทัศน์ของเรา
ชี้นำ ผลักดัน และจัดการให้ไปสู่ประสบการณ์ที่แท้จริงของการใช้ชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพที่ดีภายในชุมชนของเรา

ค่านิยม
วิสัยทัศน์ของเราได้รับการสนับสนุนโดยค่านิยมของเรา ซึ่งสะท้อนอยูในการแสดงออกของเรา
ความใส่ใจ – ความกล้าหาญ – ความนอบน้อม – ความซื่อสัตย์ – ความรักในสิ่งที่ทำ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ซานิทาเรียมเชื่อในการยกย่อง ถนอมรักษา และดูแลโลกของเรา ในทางปฏิบัติแล้วเราทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาโลกและทรัพยากรธรรมชาติของเรา

นอกจากการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับต่างๆ แล้ว ซานิทาเรียม  ให้คำมั่นสัญญาที่ปฎิบัติ คือ

 • กำหนดให้ความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจของเรา รวมทั้งการจัดการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และเครื่องอำนวยความสะดวกที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วย
 • สนับสนุนให้ลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเอาใจใส่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการซื้อขายและการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความรู้กับพนักงานของเราให้ปฏิบัติแบบเดียวกัน
 • ทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งแก้ไขผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาจก่อขึ้นระหว่างการปฏิบัติการ
 • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
 • พยายามไม่สร้างจำนวนขยะ รวมถึงใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้น้อยที่สุด
 • มั่นใจว่าขยะปฏิกูลต่างๆ ได้รับการจัดการและจัดเก็บอย่างถูกวิธี
 • ทำทุกวิธีในการรีไซเคิลและนำขยะวัสดุที่ใช้ซ้ำได้กลับมาใช้อีก
 • ตรวจสอบการจัดการและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ปรัชญา

หลักปรัชญาของเรา ถูกปฎิบัติโดย ผ่านทาง

วิธีการทำธุรกิจของเรา
เรามีความรักในการให้บริการ ใส่ใจ ให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดความแตกต่างเชิงบวก และมีความหมายกับโลกของเรา

เห็นความสำคัญของคนอื่นอย่างแท้จริง
เราเห็นความสำคัญ เคารพ และสนับสนุนกันและกันด้วยการยอมรับคุณค่าของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

พอใจกับการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เราพอใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่กับการใช้ชีวิตที่เต็มที่ มากมาย และรอบด้านเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงให้ความเป็นอยู่ของเราสมบูรณ์เพียบพร้อม

อาหารที่ช่วยหล่อเลี้ยงอย่างแท้จริง
เราจัดเตรียม แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของส่วนประกอบง่ายๆ ของแหล่งอาหารจากธรรมชาติในการหล่อเลี้ยงร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของเรา

ใส่ใจในชุมชนของเรา
เราสร้างความแตกต่างที่จริงแท้และยั่งยืนในชุมชนของเรา ด้วยการให้ความใส่ใจ สนับสนุน และรับใช้ผู้อื่น

ใส่ใจในโลกของเรา
เรายกย่อง ปกป้อง และใส่ใจโลกของเราดั่งของขวัญล้ำค่า